Gå tillbaka

Nytt Ramavtal med Akademiska Hus i Uppsala

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. De är ett statligt ägt bolag och den ledande hyresvärden för högskolor och universitet i Sverige.

Ramavtalet som tecknas mellan parterna omfattar arbeten som beräknas överstiga 500 Tkr och understiga 5 Mkr där entreprenaderna avropas enligt en fastställd rangordning av entreprenörerna som tilldelats ramavtal. Entreprenader som överstiger 5 Mkr kommer att avropas genom förnyad konkurrensutsättning.

Gå till webbplats

Skrivet 2018-07-18