Kvalitépolicy

Vår Kvalitetspolicy är att; med bred kompetens och erfarenhet, inom beprövad och ny teknik samt med Byggmästaranda tillhandahålla tjänster och service inom byggbranschen. Att färdigställa i rätt tid och med utlovat resultat ser vi som framgångsfaktor och en fortsatt positiv utveckling av företaget och arbetsformer.

Våra riktlinjer

För att nå våra ambitioner inom vår bransch skall vi:

  • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
  • Tillämpa och följa riktlinjer i BKMA som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
  • Upprätta kvalitetsplaner och projektuppföljning för alla större projekt.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i kvalitetsarbetet och att vi arbetar tillsammans mot våra uppsatta mål.
  • Arbeta för långsiktiga affärsrelationer och att varje projekt blir en referens för företaget. Vårt arbete präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar
  • Samverka med våra leverantörer för att uppnå bästa möjliga material- produktkvalitet.
  • Utvärdera och följa upp vårt kvalitetsarbete och de uppsatta gemensamma målen.