För leverantörer

För dig som vill bli godkänd underentreprenör åt Mobil Bygg AB är det viktigt att ta del av gällande faktureringsrutiner, samt de villkor och krav som Mobil Bygg AB ställer på samtliga underentreprenörer.

Det är viktigt att underentreprenören tillser att denne innehar rätt försäkringsskydd och övriga tillstånd. Läs igenom informationen och godkänn att Ni tagit del av den samt återsänd 1 ex undertecknat i original till Mobil Bygg AB.