Miljöpolicy

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom att använda mer miljöanpassade bygg- och kringmaterial. Vi skall ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsoanpassat som möjligt.

Våra riktlinjer

För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå våra ambitioner inom vår bransch skall vi:

  • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
  • Tillämpa och följa riktlinjer i BKMA som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet.
  • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljö- information, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, produkter och transporter.
  • Samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
  • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning på våra projekt.
  • Effektivisera och minska våra transporter till våra arbetsplatser.
  • Bidra till effektivare kretslopp genom fortsatt källsortering på både företaget och ute på arbetsplatserna.