Etisk policy

Inom Mobil Bygg AB skall vi bedriva ett etiskt ansvarstagande. Att agera etisk ligger i linje med vår värdegrund. Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor och förväntar oss att företagets medarbetare, leverantörer och underentreprenader arbetar på samma sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. Kontakt med myndigheter och samarbetspartners skall ske korrekt. Vi behandlar alla i vår omgivning lika, med respekt och omtanke. Mobil Bygg förutsätter full lojalitet och diskretion hos sina anställda när det gäller att slå vakt om företagets tillgångar i form av tekniskt, kommersiellt och annat kunnande samt hindra spridning till obehöriga som kan komma att skada bolaget och/eller dess anställda.

Våra riktlinjer

Vår målsättning inom etik är att vi ska:

  • Men långvariga relationer mellan oss och kund samt leverantör baseras på ömsesidigt förtroende och respekt.
  • Våra medarbetare skall alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället. Företagets integritet och goda ryckte ligger i medarbetarnas händer och skall upprätthålla Mobil Byggs goda namn och rykte.
  • Behandla kunderna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas behov och krav och kommer hela tiden att sträva efter att erbjuda kvalitet och effektiv service.
  • Behandlar leverantörer rättvist, ärligt och ansvarsfullt och syftar till att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende.
  • Måna om att bemöta kollegor, medarbetare, kunder och alla övriga
    människor med respekt, ödmjukhet och omtanke oavsett kön, roll, social bakgrund, kunskap eller ålder.
  • Inte accepterar diskriminering eller trakasserier. Alla har ett absolut och lika värde och samma rättigheter oberoende av ras, kön, åsikter eller övertygelse.
  • Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.