BKMA

Mobil Bygg AB är certifierade enligt BKMA

BKMA Certifiering är ett produktcertifieringssystem som fastställts av Byggföretagen som också beslutar om förändringar. Kraven i BKMA Certifieringsregler bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 men med fokus på slutprodukten.

Med BKMA certifiering ska företaget visa att man erbjuder entreprenaduppdrag/ projekt enligt dokumenterat verksamhetssystem.
Att fel kan förebyggas genom att det säkerställs att egenkontrollen fungerar effektivt och att projekten svara mot det krav som ställs upp i certifieringsreglerna.

Certifiering och granskning utförs av det oberoende certifieringsorganet DNV (Det Norske Veritas) som godkänts av Byggföretagen.

Efter den initiala certifieringsrevisionen sker en extern revision en gång per år. Det ger en trovärdighet och trygghet för beställaren.

Läs mer på BKMA:s hemsida