Vår V.Ä.R.L.D

Tillsammans med bred kunskap och gedigen yrkesskicklighet håller vi effektiv service som bidrar till den bästa kvalitén. Vi ser kvalitét och nöjda kunder som samverkade faktorer.

Inom Mobil Bygg AB skall vi bedriva ett etiskt ansvarstagande och det ligger i linje med vår värdegrund.

Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier och ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar.

Företagets integritet och goda rykte ligger i medarbetarnas händer. De skall upprätthålla Mobil Byggs goda namn och alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället.

För att vi ska kunna bygga din värld
har vi skapat vår V.Ä.R.L.D med hjälp av våra värdeord

Viljestyrka

Att leverera i rätt tid och med utlovad kvalitet ser vi som framgångsfaktorer för en fortsatt positiv utveckling av företaget. Tillsammans med bred kunskap och gedigen yrkesskicklighet håller vi effektiv service som bidrar till den bästa kvalitén. Vi ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.

Ärlighet

Att vara ärlig mot varandra skapar en god gemenskap. Ett uppträdande som bygger på öppenhet och uppriktighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar kvalitén i det vi gör. Vi vill därför vara tydliga med våra mål, visioner och krav.

Respekt

En långvarig relation mellan oss och våra samarbetspartners baseras på ömsesidigt förtroende och respekt. Vi är måna om varandra och bemöter alla med ödmjukhet och omtanke oavsett kön, roll, kunskap eller ålder. Tillsammans strävar vi mot samma mål.

Lyhördhet

Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och håller en bra kommunikation med korta beslutsvägar. Vi skapar personliga relationer och arbetar med och inte mot våra kunder.

Delaktighet

Hög delaktighet och professionalitet i projekten visar att vi bryr oss. Vi är stolta över vårt arbete och att varje medarbetare får tar eget ansvar inom våra projekt och slutföra sitt åtagande gör att man växer både som människa och i sin yrkesroll. Ständig utveckling och utbildning gör att vi tillsammans löser problem som vi ställs inför.