Gå tillbaka

Vi har valt att stödja Barncancerfonden 2018

Brev från Barncancerfonden

Varmt tack till dig och ditt företag som 2018 var med i kampen mot barncancer. Tillsammans med andra generösa givare bidrog ni till att Barncancerfonden kunde dela ut hela 274 miljoner kronor till forskning. Det betyder hundratals finansierade forskningsprojekt, bättre behandlingar och att fler barn överlever sin cancerdiagnos.

Med den här filmen vill vi tacka dig och ditt företag. Sprid gärna filmen till dina kollegor, vi vill tacka alla som engagerat sig i kampen mot barncancer!

Vi har extra skäl att tacka er

Barncancerforskningen har gjort stora framsteg. De senaste siffrorna visar att överlevnaden hos cancerdrabbade barn ökat från 80 till 85 procent i Sverige. Det är fantastiskt. Tack!

Skrivet 2018-06-07