Gå tillbaka

Vi har tecknat ramavtal med Statens fastighetsverk

Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra svenskar, delägare i kulturarvet. Det är på ditt uppdrag som vi på Statens fastighetsverk vårdar dagens och skapar framtidens kulturarv. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia. Statens fastighetsverks ambition är att göra denna historia levande och intressant, så att du stolt kan sträcka på dig och säga:

Det här är faktiskt mitt.

Korta fakta om Statens fastighetsverk

  • SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med ungefär 3 000 byggnader i Sverige.
  • SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta.
  • SFV förvaltar svenska ambassader, residens och institut i ett 60-tal länder.
  • SFV medverkar i olika grad vid åtta av de 14 svenska världsarven på UNESCO:s lista.
  • Ansvaret för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen (SBM) är fördelat mellan SFV, Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.
  • SFV bildades 1993 men verksamheten har anor från 1600-talet.

Projektfakta:

Projektnamn:
Ramavtal Byggservice & Trägolv
Entreprenadsform:
AB 04
Kontaktperson beställare:

Magnus Gustafsson
magnus.gustafsson@sfv.se
010-4787552

Kontaktperson: