Gå tillbaka

Vi har tecknat ramavtal med Socialförvaltningen i Stockholm

Socialförvaltningen ansvarar för socialjour, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor, uppsökande arbete samt bidrag till frivilligorganisationer inom det sociala området.

Förvaltningen har också ett samordnande och övergripande ansvar för drog- och brottsförebyggande arbete, forskning och utveckling samt för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet.

Förvaltningen handlägger även tillsyns- och tillståndsfrågor gällande alkoholservering på stadens restauranger.

Projektfakta:

Projektnamn:
Hantverkstjänster i Socialförvaltningens lokaler
Byggperiod:
2013-2015
Entreprenadsform:
AB 04 & ABT 06
Kontaktperson beställare:

Per Seigelstrand
per.seigelstrand@stockholm.se
08-50825163

Kontaktperson: