Gå tillbaka

Vi har tecknat ramavtal gällande bygg med JM AB

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också småhus.

Vi har även viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.

Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Exempel är Liljeholmskajen i Stockholm, Dockanområdet i Malmö och Norra Älvstranden i Göteborg.

Projektfakta:

Projektnamn:
Ramavtal-Eftermarknad & Byggentreprenader
Entreprenadsform:
AB 04
Kontaktperson beställare:

Sten Persson

Kontaktperson: