Gå tillbaka

Nybyggnation av Skärlagskolan i Trosa Kommun

Att allt fler barn växer upp i Trosa kommun är ingenting nytt. För att säkerställa att alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 ska få samma möjlighet till en bra utbildning finns det behov av att även skolornas fysiska miljö ska växa. Nu är det dags för Skärlagskolan att växa sig större för att på sikt kunna rymma upp mot 380-420 elever.

De nya lokalerna kommer att möjliggöra flexibilitet med undervisning som kan ske i både större lektionssalar som i mindre grupprum. Skolan kommer också att få nya specialsalar som ateljé, musiksal, slöjdsalar och fritidslokaler. För lärarnas del kommer nybyggnationen också att bli ett lyft då bland annat nya mötesrum möjliggör för lärarna att få en mer anpassningsbar arbetsplats.

Omfattning
Projektet avser anpassning och utbyggnad av Skärlagskolan i Trosa kommun. Utbyggnaden av Skärlagskolan omfattar en bruttoarea av ca 3800 m2. Skärlagskolan ska inrymma 420 elever i årskurs F-6 samt 50 personal. De nya lokalerna kommer att vara anpassade så att det går att integrera alla elever och arbeta med flera mindre undervisningsgrupper i en årskurs. Lokalerna kommer även vara flexibla då behov varierar över tid. Projektet innefattar även renovering av befintlig skolbyggnad samt nybyggnation av nytt tillagningskök. Befintlig skolbyggnad byggs ut något i fasadliv för att inrymma ett tillagningskök samt att samt att befintliga ytor utanför tidigare mottagningskök omfördelas så att köket kan tillgodogöras sig en större yta.
Inom projektet ska bland annat en fungerande lösning för omhändertagande av dagvatten från befintliga och tillkommande ytor anpassas till den nya utformningen och höjdsättningen, skolgårdens lekvärden och antal cykelparkeringar anpassas för ett utökat antal elever och pedagoger. Antalet transporter som angör skolan kommer att öka i och med att mottagningsköket byggs om till ett tillagningskök. Angörningen av transporter ska göras säkrare.

Vi är stolta över att få utföra arbetet och ser fram emot att se resultatet.

Källor: trosa.se/skarlagskolan/Om-skolan/

Projektfakta:

Projektnamn:
Skärlagskolan
Region:
Syd
Beställare:
Trosa Kommun
Byggperiod:
2019-2021
Entreprenadsform:
ABT 06
Beskrivning:

Projektet avser anpassning och utbyggnad av Skärlagskolan i Trosa kommun.

Kontaktperson: