Gå tillbaka

Kv Kasernen 8. Om-ny byggnation av vårdboende åt Praktikertjänst

Praktikertjänsts bolag Solna Kasernen 8 Fastighets AB innehar fastigheten Kasernen 8 i Frösundavik. Inom denna fastighet bedriver Praktikertjänsts dotterbolag Rehab Station Stockholm AB en välrenommerad rehabiliteringsverksamhet.

De flesta patienterna som vistas i lokalerna är rullstolsburna, vilket ställer höga krav på tillgänglighet och utformning av lokaler och utemiljö.

Eftersom de lokaler som vården sker i idag har stora begränsningar avseende funktion och anpassning för en god rehabiliteringvård, så har Praktikertjänst AB:s styrelse beslutat om att investera i ett nytt rehabiliteringscenter i Frösundavik genom att utnyttja byggrätten på fastigheten Kasernen 8.

Fastigheten ligger inom Kungliga Nationalstadsparken och var historiskt ett kasernområde, vilket också ställer särskilda krav.

Projektfakta:

Projektnamn:
Hösten 2016
Entreprenadsform:
ABT 06
Beskrivning:

Inom fastigheten ska dels nya byggnader uppföras och dels befintliga byggnader anpassas och renoveras. Till anläggningen ska en ny väg anordnas, ett nytt underjordiskt garage, en rehabiliteringsträdgård och ny parkeringslösning på mark.

Åtgärden innebär att befintlig verksamhet utökas till 50 patientrum för internatboende, behandlingsrum, träningslokaler, läkarrum och diverse expeditioner, restaurang och konferensrum.

Kontaktperson: