Gå tillbaka

Nytt Ramavtal med Länsstyrelsen i Södermanland

Ramavtalet avser akuta byggåtgärden och förnyad konkurrensutsättning för totalentreprenader, specialbyggnationer samt mark och anläggning. Avtalstiden är 2+1+1 är med start 2019

Skrivet 2018-07-20