BF9K

Mobil Bygg AB är certifierade enligt BF9K

BF9K är ett system anpassat för byggbranschen i kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete. Det är byggbranschens kvalitetssystem.

En certifiering enligt BF9K genomförs av en extern oberoende organisation, DNV (Det Norske Veritas). De kontrollerar att leverantören lever efter systemet. DNV utför en årlig revision på de certifierade företagen och en kontroll på att företaget tillämpar systemet på rätt sätt. Det ger en trovärdighet och en trygghet för beställaren att anlita en entreprenör som är BF9K-certifierad.

Den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet vilket säkerställs av certifieringsreglerna. Projektet blir väl dokumenterat och leverantören har en Total kontrollplan och riskbedömning.

Läs mer på BF9K’s webbplats