Vi bygger er v.ä.r.l.d

Vår V.Ä.R.L.D

För att vi ska kunna bygga din värld har vi skapat vår V.Ä.R.L.D med hjälp av våra värdeord

Viljestyrka

Hög delaktighet och professionalitet i projekten visar att vi bryr oss. Vi är stolta över vårt arbete och att varje medarbetare får tar eget ansvar inom våra projekt och slutföra sitt åtagande gör att man växer både som människa och i sin yrkesroll. Ständig utveckling och utbildning gör att vi tillsammans löser problem som vi ställs inför.

Ärlighet

Att vara ärlig mot varandra skapar en god gemenskap. Ett uppträdande som bygger på öppenhet och uppriktighet stärker oss, minskar osäkerheten och ökar kvalitén i det vi gör. Vi vill därför vara tydliga med våra mål, visioner och krav.

Respekt

En långvarig relation mellan oss och våra samarbetspartners baseras på ömsesidigt förtroende och respekt. Vi är måna om varandra och bemöter alla med ödmjukhet och omtanke oavsett kön, roll, kunskap eller ålder. Tillsammans strävar vi mot samma mål.

Lyhördhet

Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och håller en bra kommunikation med korta beslutsvägar. Vi skapar personliga relationer och arbetar med och inte mot våra kunder.

Delaktighet

Hög delaktighet och professionalitet i projekten visar att vi bryr oss. Vi är stolta över vårt arbete och att varje medarbetare får tar eget ansvar inom våra projekt och slutföra sitt åtagande gör att man växer både som människa och i sin yrkesroll. Ständig utveckling och utbildning gör att vi tillsammans löser problem som vi ställs inför.

Några av våra kunder

Några av många kunder som valt att samarbeta med oss.

Jobba i ett modernt byggföretag med säte i Stockholm.

Vi söker alltid kompetent personal. Är du intresserad av att jobba här?