Vi bygger er V.Ä.R.L.D

Tillsammans med bred kunskap och gedigen yrkesskicklighet håller vi effektiv service som bidrar till den bästa kvalitén. Vi ser kvalitét och nöjda kunder som samverkade faktorer

Om vår V.Ä.R.L.DProjekt

Vi är Mobil Bygg

Mobil Bygg AB utför nybyggnationer, ombyggnader och renoveringar med målet att varje byggprojekt skall vara så effektivt och tryggt som möjligt.

Det har gjort oss till en välanlitad partner utav landsting, kommun, fastighetsägare, statliga verk och företag i StockholmNågra av våra kunder

Några av många kunder som valt att samarbeta med oss.

Jobba i ett modernt byggföretag med säte i Stockholm.

Vi söker alltid kompetent personal. Är du intresserad av att jobba här?