Våra projekt

Stockholms stadshus Hyresgästanpassning

Vi har tillsammans med APQ EL byggt om kontorsrum med modern och miljövänlig belysning.

Byggperiod:

Juni 2013 - Augusti 2013

Byggtid:

25 månader

Entreprenadsform:

AB 04 & ABT 06

Kontaktperson beställare:

Stockholms stad
APQ EL AB
Bo Edenfäll
bo.edenfall@apqel.se
0701685670