Våra projekt

Ramavtal med Swedavia (Arlanda)

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Under 2014 reste totalt 35,7 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser – Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport har flest passagerare. Bolaget som är helägt av svenska staten bildades 2010 genom att flygplatsverksamheten som tidigare tillhört Luftfartsverket, LFV, bolagiserades.

Projektnamn:

Ramavtal gällande entreprenad-/serviceuppdrag gällande byggservice

Byggperiod:

2010-2014

Entreprenadsform:

AB 04 & ABT 06

Kontaktperson beställare: