Våra projekt

Ramavtal med Socialförvaltningen Stockholm Stad

Socialförvaltningen ansvarar för socialjour, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor, uppsökande arbete samt bidrag till frivilligorganisationer inom det sociala området.

Förvaltningen har också ett samordnande och övergripande ansvar för drog- och brottsförebyggande arbete, forskning och utveckling samt för uppföljning av stadens samlade socialtjänstverksamhet.

Förvaltningen handlägger även tillsyns- och tillståndsfrågor gällande alkoholservering på stadens restauranger.

Projektnamn:

Hantverkstjänster i Socialförvaltningens lokaler

Byggperiod:

2013-2015

Entreprenadsform:

AB 04 & ABT 06

Kontaktperson beställare: