Våra projekt

Ramavtal med Skärgårdsstiftelsen

Vi är glada att informera att vi skrivit ramavtal med Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar 40 områden från Örskär i norr till Landsort i söder.
Där bedriver stiftelsen naturvård och fastighetsförvaltning. Ytan omfattar totalt 12 000 hektar eller ungefär 12 procent av Stockholms skärgårds yta.
I ramavtalet ingår 4 olika regioner såsom Norra skärgården, mellanskärgården, södra öarna samt södra fastlandet och Landsort.

Projektnamn:

Skärgårdsstiftelsen

Byggperiod:

2017-2019

Entreprenadsform:

Totalentreprenad alt. utförandeentreprenad

Beskrivning:

Byggarbeten för underhålls-, reparations- och mindre ombyggnadsarbeten

Kontaktperson beställare:

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Box 7669
103 94 Stockholm
(Org.nr 802405-0216)