Våra projekt

Ramavtal med Norrvatten

Löpande Byggservice

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än 500 000 människor i 13 medlemskommuner norr om Stockholm. Från och med mitten av 2015 kommer vi att leverera dricksvatten även till den fjortonde medlemskommunen, Norrtälje. Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

Byggperiod:

2009-2011

Entreprenadsform:

AB 04

Kontaktperson beställare: