Våra projekt

Ramavtal med Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB – ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.

Projektnamn:

Löpande Byggservice2012-2016

Byggperiod:

2012-2016

Entreprenadsform:

AB 04 & ABT 06

Kontaktperson beställare: