Våra projekt

Prevent Hyresgästanpassning

Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra.

Projektnamn:

Kv Fatburen

Byggperiod:

Dec 2015 - Mars 2016

Byggkostnad:

6,3 Mkr

Byggtid:

4 månader

Entreprenadsform:

ABT 06

Kontaktperson beställare:

Sören Ferin (Ombud)