Våra projekt

Ombyggnad av bostadshus

Byggnaden är från sent 1700-tal. Vi ska renovera den i gammal stil.

Stommen är av timmer som kommer att bibehållas. Allt annat ska byggas om.

Byggperiod:

Feb 2013 - 2015

Entreprenadsform:

AB 04 & ABT 06