Vår VÄRLD

Inom Mobil Bygg AB skall vi bedriva ett etiskt ansvarstagande och det ligger i linje med vår värdegrund.                                    

Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier och ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar.

Företagets integritet och goda rykte ligger i medarbetarnas händer. De skall upprätthålla Mobil Byggs goda namn och alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället.

 

För att vi ska kunna bygga din värld har vi skapat vår V.Ä.R.L.D med hjälp av våra värdeord 

VÄRLD

Att leverera i rätt tid och med utlovad kvalitet ser vi som framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget. Tillsammans med bred kunskap och gedigen yrkesskicklighet håller vi effektiv service som bidrar till den bästa kvalitén. Vi ser kvalitet och nöjda kunder som samverkande faktorer.