Projekt

Nytt Ramavtal med Länstyrelsen i Södermanland

Ramavtalet avser akuta byggåtgärden och förnyad konkurrensutsättning för totalentreprenader, specialbyggnationer samt mark och anläggning.

Avtalstiden är 2+1+1 är med start 2019

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html