Våra projekt

Nybyggnation av förskola i Bromma

Projektet avser nybyggnation av förskola på ca 1170 m2 BTA förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 3300 m2 i Mariehäll, Bromma.
Förskolan är på 6 avdelningar med tillhörande tillagningskök.
Förskolan certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 2.3, med totalbetyget SILVER.
Bullerplank och tillhörande markarbeten.

Snabb fakta:
Byggstart 2019-07-01
Byggtid 12 månader
Värde 35 miljoner
Beställare SISAB
Entreprenadsform AB04