Våra projekt

Kvarteret Stettin 5, SATS

Ombyggnation av omklädningsrum i SATS träningslokaler på Gärdet i Stockholm.

Lokalen är i full drift under ombyggnaden.

Projektnamn:

Kvarteret Stettin, SATS

Byggperiod:

15 Juni - 25 Augusti 2018

Entreprenadsform:

Totalentreprenad

Kontaktperson beställare:

Beställare:

Kungsleden Stettin AB

Beställarens kontaktperson:
Christofer Elg
08-503 052 35
christofer.elg@kungsleden.se

Beställarens projektledare:

Peter Severin
Strategia Projektledning AB
070-257 49 30
peter.severin@strategia.se