Våra projekt

Kv Dalen 20

Ombyggnad av bibliotekets lokaler samt fasad arbeten med nya entréer.

Nya entréhallar till bad och restaurang.

Projektnamn:

Kv Dalen 20

Byggperiod:

Juni 2014 - November 2015

Entreprenadsform:

AB04

Kontaktperson beställare:

Micasa Fastigheter