Våra projekt

Gasverket Hus 20

Ombyggnad av Hjorthagen hus 20 på Gasverket.

Lokalen är en gammal maskinhall med tolv meter i rumshöjd och nästan lika höga fönsterpartier som nu omvandlas till butikslokal med bevarad industrikaraktär, däribland en synlig travers.

Projektnamn:

Gasverket Hjorthagen hus 20