Våra projekt

Gasverket Hus 10

Vi utför just nu en omfattande renovering utav Hus 10 i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden kommer att bestå utav kontor.

Gasverket Hus 10
Projektnamn:

Gasverket Hus 10

Byggperiod:

2019-2020

Byggtid:

12 månader

Entreprenadsform:

ABT 06

Kontaktperson beställare:

CA Fastigheter